7 velmi častých chyb, které děláme ve vztazích. Vyhněte se jim

Pro vznik zdravého vztahu je důležitá sebeláska ve smyslu vědomí si sebe samých. Zdravé vztahy vznikají z nadbytku lásky a toho, co v sobě máme k dispozici. Přečtěte si 7 nejčastějších chyb, které děláme ve vztazích.

(Ne)ochota vytvářet hluboké vztahy

Mnoho lidí má v dnešní době fakticky nastavený životní program být single, i když prezentují opak. Velmi častá je také skutečnost, že lidé skáčou z jednoho vztahu rovnou do nového. Zároveň se mnoho párů rozchází hned při první chybě, kterou ten druhý udělá.

Za vším tímto jednáním většinou stojí slabě rozvinutý koncept sebe sama a jen nízká ochota převzít odpovědnost za svou životní realitu. Pravdou ovšem zůstává, že na vztazích je potřeba neustále pracovat.

TIP: Zlepšení komunikačních dovedností je důležité pro vytváření zdravých vztahů. Osvojte si je na sebezkušenostním kurzu Kouč.

(Ne)transparentnost našich záměrů

Na začátku vztahu rovněž mnoho lidí zastírá svůj skutečný záměr a cíl. Kvůli tomu vytvářejí dojem, že ve skutečnosti chtějí něco úplně jiného a to něco, že je stejné s tím, co chce druhá strana.

Emoční kastrace

Pro dnešní dobu je typické, že jsou lidé zahlcováni množstvím nejrůznějších informací. Potýkáme se s nutností vystavovat se stále více a více přepjatým emocím, jelikož jen ty dokážou zaujmout naši pozornost. Na druhou stranu ovšem podléháme trendu vypadat před ostatními, že jsme v pohodě za všech okolností.

Pokud své emoce nepřijmeme a nezpracujeme, mají tendenci se usazovat v našich tělech a výsledkem jsou nejrůznější psychosomatická onemocnění.

Ve vztahu je nutná transparentní komunikace

K vytvoření intimního prostoru ve vztahu je třeba naučit se o svých potřebách a pocitech upřímně mluvit. Mnoho problémů ve vztahu totiž vyplývá z toho, že spolu lidé nedostatečně komunikují o skutečně důležitých věcech.

Pozor na zahlcující komunikaci

I když je komunikace důležitá, není potřeba si neustále rozebírat věci ze všech stran a úhlů. Partner/partnerka nemá být náš terapeut. Podstatou spokojených vztahů je společný prožitek.

Závislost na mobilním telefonu

Schválně se teď zkuste zamyslet, kolik času trávíte se svým protějškem a kolik času se svým mobilním telefonem. Komu patří váš první pohled hned po probuzení? Je to vaše druhá polovička nebo právě onen přístroj?

Nedostatek času

Každý člověk je aktivním tvůrcem své životní reality. Žijeme teď a tady. Do svých vztahů je potřeba investovat čas, pokud si jich ceníme a chceme, aby vzkvétaly. V opačném případě se z nich postupem času začne vytrácet hloubka, intimita a prožitek.

Více článků z oblasti osobního rozvoje najdete na www.marketahamrlova.cz.