Co dělat, když jsem se stal účastníkem dopravní nehody?

V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, ať už jako viník nebo poškozený, je důležité dodržet několik zásadních pravidel.

Vyhodnoťte situaci

Při dopravní nehodě obecně platí nejdříve zjistit počet a míru zranění všech účastníků dopravní nehody. Pokud jsou mezi vámi zraněný, vytočte telefonní číslo rychlé záchranné služby a mezitím, než záchranná služba dorazí, oblečte si reflexní vestu a postarejte se o to, aby se všichni účastníci dopravní nehody dostali do bezpečí, nejlépe mimo vozovku. Zraněným poskytněte první pomoc. Místo nehody označte výstražným trojúhelníkem, abyste upozornili i ostatní řidiče na možné nebezpečí další srážky.

V takové situaci je na místě přivolat asistenční službu vaší pojišťovny, která vám pomůže s opravou nebo odtahem vašeho poškozeného vozidla.

Vyřiďte všechny formality

Pokud je to možné a oba řidiči jsou v pořádku, může se začít sepisovat formulář o dopravní nehodě – evropský záznam o nehodě, který by měl mít každý řidič u sebe nebo ve vozidle. Do formuláře se vyplňují oba řidiči, přesně se popisuje situace, za které se dopravní nehoda stala a připojuje se nákres nehody. Důležité je také pořídit fotodokumentaci dopravní nehody.

Kdy zavolat Policii?

Pokud došlo jen k lehčí dopravní nehodě, kdy jsou posádky bez zranění a škoda na vozidlech a přepravovaných věcech nepřesáhla sto tisíc korun, nemusí se volat policie. Policii k dopravní nehodě ale určitě zavoláme, pokud:

  • škoda na vozidlech a přepravovaných věcech přesáhne sto tisíc korun,
  • jsou na místě zranění či mrtví,
  • máte podezření, že druhý účastník dopravní nehody je pod vlivem alkoholu či drog,
  • je škoda na cizím majetku (svodidla, plot, lampa, zaparkované auto…),
  • nejste schopni postarat se o znovuobnovení provozu na vozovce,
  • některé z vozidel nemá platné povinné ručení,
  • jeden z účastníků z nějakého důvodu odmítá podepsat záznam o dopravní nehodě,
  • není jasné, kdo z účastníků dopravní nehodu zavinil.

V těchto případech je účast policie nezbytná.

Nezapomeňte vše ohlásit

Dopravní nehoda se musí hlásit pojišťovně. V případě, že jste byl viníkem, nahlásíte dopravní nehodu na vaši pojišťovnu, poškozený by měl na vaši pojišťovnu dopravní nehodu dohlásit. Pokud tak poškozený neučiní, pojišťovna ho bude kontaktovat sama a celou záležitost s ním dořeší. V případě, že jste poškozený, funguje to obráceně, viník vše nahlásí na svou pojišťovnu a vy se přihlásíte na tutéž pojišťovnu jako poškozený. Způsobenou škodu poškozenému bude plnit pojišťovna viníka, popřípadě přímo viník, bude-li škoda nad rámec jeho sjednaného pojištění.

Hlavně klid

Stanete-li se účastníkem dopravní nehody, ze všeho nejdůležitější je zachovat klid, i když v tomto případě se lépe radí, než koná. Jezděte tak, na kolik se cítíte, myslete na svou bezpečnost a na bezpečnost vaší posádky.