Co dělat, když potřebujete plnící a balící stroje?

Moderní automatické linky v mnohých oblastech stále více nahrazují práci člověka. Platí to například o potravinářském či chemickém průmyslu, kde monotónní plnění plechovek, lahví či jiných nádob činí za člověka plnící stroje. Nejinak je tomu při balení nejrůznějšího zboží. Současná generace je stále více orientována na spotřebu a zákazníci žádají stále více zboží. To musí být jednak vyrobeno, a jednak co nejrychleji zabaleno a expedováno do obchodů.

Balení potravinářských výrobků

V tomto oboru působí česká společnost PROLINOM s.r.o., která byla založena jako zástupce pro ruský podnik Profitex. PROLINOM zastupuje zájmy Profitexu v Evropské unii a jejím úkolem je import a export balících strojů a zařízení. Kromě této činnosti provádí také výzkum a realizaci nových start-up projektů v nejrůznějších odvětvích.

Co Profitex vyrábí?

Patří mezi přední výrobce balících strojů a zařízení v Ruské federaci. Velkých pokroků bylo dosaženo zejména v oblasti balení potravinářských výrobků do plastových kelímků a jejich uzavírání hliníkovou fólií. Dále je v nabídce označovací laser pro označování balených produktů. Nejnověji bylo vyvinuto zařízení pro balení do nápojových kartonů typu Pure-Pak. Jedná se o plnění a hermetické balení tekutých, viskózních a pastovitých výrobků do nápojových kartonů. Dále je to linka pro plnění do lahví, která je určena pro automatické plnění mléka, kefiru, jogurtu a jiných nesycených tekutin do PET lahví.

Balení

V potravinářském průmyslu se používá velké množství nejrůznější automatických strojů a linek. Balící stroje se dělí na typ rotační a vertikální. Mezi automatické plnící a uzavírací linky patří například linka k balení kysaného zelí a salátu do plastových nádob. Součástí balícího procesu je rovněž uzavírání nádob hliníkovou fólií nebo zatavení fólií odvíjenou z role a uzavírání víčkem. K dalších výrobkům patří vakuové balící stroje, mycí zařízení, ale také dopravníky, sběrné stoly či různé zásobníky.