Co dělat, když potřebuji skartovat nepotřebné dokumenty?

Tak jak narůstá administrativa a byrokracie, tak se množí i papíry, doklady, dokumenty, ale i jiné modernější nosiče informací. Logicky tak roste potřeba likvidace nepotřebných materiálů, což například v případě disket, CD, DVD, ZIP a dalších přináší mnohem větší problémy neb klasické papíry. Papír obsahující informace podléhající utajení lze zničit v běžných kancelářských drtičkách.

Specialisté na skartaci

Specializovaná společnost provádí jak běžnou, tak i náročnou likvidaci dokumentů, dokladů i ostatních materiálů v papírové podobě. Zničí i nejrůznější dokumenty podléhající utajení. Zabývá se komplexními službami v oblasti likvidace papírových dokladů a dokumentůl. Provádí ovšem ekologickou likvidaci i moderních nosičů informací, ke kterým patří diskety, „cédéčka“, „dévédéčka“, ZIP a některé další. Únik informací není prakticky možný, jelikož společnost tuto možnost jednoznačně vylučuje. Její činností jsou komplexní služby v oblasti likvidace všech nosičů informací bezpečným a ekologickým způsobem. Výjimkou nejsou ani občanské, řidičské či jiné průkazy, cestovní pasy, platební karty a další materiál podobného druhu.

Co souvisí se skartovacími službami

Firma neprovádí pouze samotnou skartaci, ale zodpovídá tako za bezpečnou přepravu dokumentů a dalších nosičů informací k ekologické skartaci. Skartace dokumentů v Praze je tedy komplexní službou, které se dokonce může klient osobně zúčastnit, pokud má zájem na celý průběh dohlížet a ujistit se tak, že k žádnému úniku informací nedojde.

Po skončení všech úkonů vystaví firma v souladu s platnou normou protokol o ekologickém průběhu likvidace. Se vzniklým odpadem je pak naloženo podle jeho charakteru. Odpad vzniklý likvidací papírových dokumentů se zasílá do papírny k finálnímu zpracování a klientovi jsou nazpět vráceny prázdné šanony a pytle, které může znovu použít. Pokud jde o datové nosiče s podobě CD, DVD, disket, videokazet a dalších, tak ty jsou odborně znehodnoceny. Veškerá likvidace a znehodnocováníí, ale i vše co s ní souvisí, probíhá v přísně střeženém objektu firmy. Pokud využijete možnosti vlastní přítomnosti a dohledu nad průběhem likvidace, budete mít stoprocentní záruku bezpečnosti všech důvěrných dat.