Co dělat, když se vám doma kupí nebezpečný odpad?

Ekologické smýšlení není Čechům cizí, ale přesto si mnozí jedinci neumí poradit s nebezpečným odpadem. Navíc ho kolikrát nedokáží odlišit od běžného odpadu, s jehož tříděním si dávají tolik práce. V domácnosti se přitom věcí, které lze označit jako „nebezpečné“, nachází víc než dost. Zbytky čisticích prostředků, prošlé nebo nedobrané léky, ale také staré alkalické baterie – nic z toho by v popelnici skončit nemělo. To samé však platí také o obalech od vajíček, střepech z rozbitého zrcadla či tonerech.

Koukejte na symboly

Jak poznáte, že je odpad nebezpečný? Nehledejte v tom vědu a koukněte na etiketu. Pokud na obalu najdete symbol přeškrtnuté popelnice. Výrobci jsou zároveň povinni informovat spotřebitele o konkrétních vlastnostech, kvůli kterým je věc klasifikována jako nebezpečná. Obvykle tak činí pomocí dalších grafických symbolů v oranžovém poli. Například plamenů označujících hořlaviny nebo lebky se zkříženými hnáty upozorňující na toxicitu. Mezi nebezpečné odpady se dále řadí látky výbušné, žíravé, dráždivé či jinak škodlivé.

Nebezpečné odpady a látky jimi znečištění musí být zlikvidovány ve speciálních zařízeních. Většinu lze odložit ve sběrném dvoře nebo na jiné, k tomu určené místo (např. léky v lékárně, baterie v prodejně elektro apod.).

Jak zjistit, zda se skutečně jedná o nebezpečný odpad?

Může se stát, že se setkáte s pevným nebo kapalným odpadem, o jehož původu si nejste jistí. Kam s ním? Zda bude zapotřebí ekologická likvidace nebezpečného odpadu, se dozvíte na základě fyzikálně chemické či chemické analýzy.

K odborníkům, kteří se zabývají rozborem, ale také recyklací a likvidací odpadů, patří vystudovaný chemik Jakub Vágenknecht. Stanoví v laboratorních podmínkách přesné složení a poradí vám, jak s odpadem naložit.

Chcete se o problematice dozvědět více? Informace a likvidace nebezpečného odpadu ceník najdete na www.likvidace-recyklace.cz.