Co dělat když lednička nechladí

Pokud lednička ještě není příliš stará a zralá na výměnu za moderní úsporný spotřebič, je třeba zjistit závadu a zda se vám její odstranění vůbec finančně vyplatí. Příčin může být celá řada. Například může být závada na přívodu elektrického proudu, nebo může být vadný termostat.

Trochu zručný domácí kutil tyto dvě závady obvykle odhalí. Ovšem pokud je důvodem nechlazení slabá spirála, špatný odvod tepla či únik kapalné složky v lednici, pak odstranění takových závad zvládne pouze odborník na chladící zařízení.

Důvodem, proč lednička nechladí, může být také nesprávné zacházení. Při jejím stěhování by se neměla naklánět kvůli kapalině a po její instalaci je dobré počkat se zapnutím alespoň jeden den. Lednička by měla být umístěna rovně, v suchém prostředí s běžnou pokojovou teplotou.