Profesní kurzy v sociálních službách

Práce v sociálních službách patří k těm nejnáročnějším profesím. Pracovní podmínky pracovníků v sociálních službách si mnoho z nás neumí vůbec představit. Jedná se o práci, která je složitá nejen po fyzické, ale především po psychické stránce. Ne každý je dostatečně silný a odolný aby mohl tuto činnost vykonávat.

Náplň práce pracovníka v sociálních službách

Úkolem pracovníka v sociálních službách není jen péče a asistence, ale především je to umožňování zapojení do běžného života a stírání rozdílů. Každý z nás má šanci na plnohodnotný život, jen někdo s jeho naplněním potřebuje asistenci. A právě k tomu tu jsou pracovníci v sociálních službách. Pokud cítíte, že byste se této profesi chtěli věnovat, ale nemáte dostatečné profesní předpoklady, pak je pro vás řešením kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Kde získat potřebné vzdělání?

Jedná se o kurzy, které probíhají v rámci celé České republiky v průběhu celého roku. Nemusíte mít žádné předchozí znalosti a zkušenosti v oblasti sociálních služeb, ale vzhledem k náročnosti doporučujeme mít alespoň představu, co vše tato práce obnáší. Kurz samotný je zaměřený teoreticky i prakticky. Jeho obsahem jsou zejména základy práva, psychologie, somatologie, etiky, umění asertivní komunikace a rozvoj komunikačních dovedností. Tento kurz je vhodný jak pro absolventy středních škol, tak také pro osoby, které už nějakou dobu pracují, ale chtěli by vyzkoušet něco nového, nebo si jen rozšířit své znalosti. Kurz je akreditován MPSV a jeho absolvent získává všechny potřebné znalosti a dovednosti pro výkon profese pracovníka v sociálních službách. Již na podzim můžete absolvovat například Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Ostrava, po jehož absolvování budete schopni vykonávat přímou obslužnou činnost, základní výchovnou nepedagogickou činnost a činnost pečovatelskou.