Víte, kdo přesně se může stát mediátorem?

Udělejte si jasno v tom, kdo se může stát mediátorem a co to znamená, když je mediátor zapsaný. Zjistěte, co musí mediátor pro výkon své profese splnit a k čemu přesně slouží seznam mediátorů. 

Mediátor by měl být odborník, který umí pracovat s lidmi

Každý mediátor by měl být v ideálním případě speciálně vyškolený odborník, který dokáže pracovat s lidmi, mezi kterými probíhá konflikt. Je přitom důležité, aby je dokázal úspěšně vést k racionálnímu přemýšlení o tom, jak přesně chtějí svůj spor vyřešit. 

Mediátor se tedy zabývá tím, že své klienty přiměje k přemýšlení o tom, co by jim navrhované řešení přineslo (nebo naopak nepřineslo). Platí přitom, že práce mediátora je poměrně specifická a výrazně se liší od profese psychologa, psychoterapeuta nebo třeba advokáta. 

Co musí mediátor splnit?

Pokud bychom pojem mediace pojali hodně široce, může být mediátorem prakticky kdokoliv, kdo se stará o urovnání konfliktu mezi zúčastněnými stranami.

V užším slova smyslu však mediátor představuje osobu, která prošla potřebným vzděláním a zná a umí používat jednotlivé mediační techniky.

V České republice prozatím neexistuje žádný jednotný systém pro vzdělávání mediátorů. V praxi se rozlišuje takzvaný zapsaný a nezapsaný mediátor a dohled nad nimi provádí Ministerstvo spravedlnosti. 

K čemu slouží seznam mediátorů?

Seznam mediátorů symbolizuje informační systém veřejné správy, který vede Ministerstvo spravedlnosti a jsou zde uvedeni všichni zapsaní mediátoři. To znamená ti, kteří složili zákonem předepsanou zkoušku. 

U každého mediátora je zde zveřejněna informace o jeho specializaci, místu jeho působení a nechybí ani kontakt. 

Mediátorem se však může stát i někdo, kdo nesložil zkoušku na zapsaného mediátora. V takovém případě může své služby vykonávat na základě živnostenského oprávnění. Existuje totiž poměrně velké množství mediátorů, kteří sice prošli vzděláním v mediaci, ale buď ke zkouškám jít nechtějí, nebo nemohou. Například v případě, že nemají dokončené vysokoškolské vzdělání. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.