Co dělat, když chcete pracovat v sociálních službách?

U nás je poptávka po pracovnících v sociálních službách vysoká. Stejně tak spousta osob hledá pracovníka, který by k nim chodil pomáhat s běžnými pracemi, pomohl vyřídit seniorům záležitosti s úřady, chybí i pracovníci ve stacionářích atd.

Aby bylo možné tyto práce vykonávat, také aby byli zaměstnanci, které možná ve svém pečovatelském domě erudovaní a udržovali si své vzdělání, starali se o sebe správně a nevyhořeli, nevydali ze sebe maximum na úkor sebe sama, je důležité absolvovat kurz pracovník v sociálních službách. U nás jej nabízí vzdělávací agentura SEDUCA CZ s.r.o.

Pusťte se do vzdělávání v sociálních službách

Díky kurzu pracovník v sociálních službách je vám vzdělání v sociálních službách skutečně nadosah. Většina kurzů z této oblasti je možná realizovat formou online výuky, a to včetně novinek, kterými jsou Desatero aktivizačních technik pro prevenci Alzheimerovy choroby, Krizová intervence v sociální péči o seniory, Překonávání bariér v komunikaci s osobami s mentálním postižením, Mindfulness (všímavost) jako cesta k osobnímu štěstí a spokojenosti a další.

Seduca přednáší po celé České republice, takže si kurz můžete objednat k vám do firmy, pro více osob najednou, nebo se dostavit dle termínu probíhajícího kurzu ve městě, které je vám blízko.

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Co se týče Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, jde o kurz akreditovaný MPSV. Jeho cena je 7 300 Kč pro každého jednotlivce, přičemž je v některých případech možné jej uhradit přes úřad práce.

Obsahem kurzu jsou standardy kvality sociálních služeb, základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivní komunikace, úvod do psychologie, psychopatologie a somatologie, základy ochrany zdraví, etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách… Kompletní informace najdete na seduca.cz.