Co dělat, když chci založit úspěšnou společnost

Při úvahách o založení své vlastní společnosti, která by změnila váš dosavadní život, se nenechte odradit složitými administrativními úkony a stresujícím jednáním na úřadech. Těmto nepříjemnostem se totiž můžete vyhnout, pokud si koupíte ready made s.r.o., což je společnost již existující a řádně zapsaná v obchodním rejstříku.

Seznam ready made s.r.o. najdete na webových stránkách ceska-ready-made.cz. Najdete zde stále aktualizovaný přehled společností, které jsou zakládány výhradně za účelem jejich prodeje. Mají 100% splacený základní kapitál, nikdy nevyvíjely žádnou ekonomickou činnost a jsou připraveny k okamžitému prodeji. Pokud se rozhodnete k zakoupení ready made společnosti, můžete začít s podnikáním ihned po podpisu smluv. Současně s prodejem se změní podle vašeho zadání název společnosti, předmět podnikání, jednatel i případní společníci. Podpisem smluv se stanete majitelem společnosti a od tohoto okamžiku jste oprávněn za ni jednat.

Další výhody nákupu ready made s.r.o.

Změna právních předpisů vztahujících se k zakládání společností přinesla možnost zakládat společnosti se základním kapitálem od jedné koruny. To je obrovská příležitost pro všechny, kdo touží být nezávislými na zaměstnavateli a rozhodovat o svém vlastním životě sami. Zároveň to však vnáší do podnikatelského sektoru stín nedůvěry, neboť obchodování s firmou s takto nízkým kapitálem nebudí přílišnou důvěru.

Důvěru a prestiž si získají spíše movitější společnosti. Právě tento motiv měli na zřeteli i majitelé Ready made společnosti, která s touto nabídkou na obchodní trh přišla. Zakládá společnosti, jejichž základní kapitál 200 tisíc korun je 100% složen, protože ví, že jen málokdo disponuje tak velkou částkou, kterou by splatil vysoký kapitál. Pokud se rozhodnete k zakoupení, ready made s.r.o. získáte za pouhých 10.999,- korun, což je cena zahrnující i kolek na žádost o provedení změn v obchodním rejstříku, novou společnost i prestiž u obchodních partnerů a široké veřejnosti.