CZtesting a laboratoře, které společnost využívá

V poslední době se dá podnikat naprosto v jakémkoliv oboru. Vznikají neustále nové podniky, společnosti a firmy, které se svým podnikatelským plánem chtějí zviditelnit. Je však nutné podotknout, že mnohé společnosti na sebe kladou opravdu velkou zodpovědnost, protože se pouštějí do oboru, kde je zodpovědnost a spolehlivost opravdu nutná.

Mezi takové společnosti, které musí být vážně zodpovědné a přesné, se řadí také CZ Testing Institute, která se zabývá zkouškami požární bezpečnosti, statickými a dynamickými zkouškami, spolehlivostními zkouškami a také fyzikálně-chemickými zkouškami. Tato společnost musí opravdu dbát na svou přesnost, protože se do jejich rukou dostávají lokomotivy, vlaky, tramvaje a jiná další drážní kolejová vozidla, která bez splnění zkoušek nemohou vyjet na trať. Právě zde se zkoumá, jestli jsou vozidla podle norem, jestli splňují všechny požadavky, které normy udávají. Dbá se na to, aby byla jednotlivá vozidla dobře ochráněna před požárem a jinými nebezpečnými situacemi.

Takovými zkouškami se v České republice zabývá nejen tato společnost, ovšem tato společnost má jistou výhodu, a sice tu, že se na ni můžete obrátit s žádostí o kompletní zkoušky. Díky tomu, že má společnost pod sebou všechny potřebné laboratoře, je tak schopná provést všechny potřebné zkoušky.

Jakých laboratoří využívá?

Nejdříve vše započne v laboratoři požární bezpečnosti, která se orientuje podle evropské normy EN 45545. Kontrolují se vlastnosti materiálů a výrobků a jejich reakce na oheň. Poté se pokračuje do laboratoře statických a dynamických zkoušek, kde se provádí verifikace konstrukčních návrhů a ověřuje se zde také pevnost konstrukčních celků, svařenců a komponentů. Pokračujeme pak do laboratoře spolehlivostních zkoušek a vše zakončujeme v laboratoři fyzikálně-chemických zkoušek, kde se provádí zkoušky odolnosti proti působení chemických látek. Zde se orientujeme dle norem BN 918 340, RIL 910 a také podle Grula Si.