Co dělat, když dítě lže

Co dělat, když dítě lže? Uplatňovat při výchově dítěte známá rčení „lež má krátké nohy“ nebo „kdo lže ten krade“ a jiná, zpravidla málo zabírá. Každé dítě se někdy uchýlí ke lži. Dříve než začneme trestat, je třeba zjistit, co je příčinou lhaní. Zcela obvyklým jevem u dětí je tzv. bájná lhavost, které děti snadno podléhají, a která nemá nic společného se zlým úmyslem.

U dětí se také často vyskytuje nevědomé lhaní, kdy například na základě chybně pochopené informace opakují stále dokola nepravdivý výrok, přičemž jsou přesvědčeny, že mluví pravdu. Lhaní také způsobuje velká fantazie, která je dětem vlastní. Děti také často v raném věku svádí své prohřešky na sourozence, kamarády, ale i na zvířata nebo hračky. Při trestání je třeba rozlišovat věk dítěte. Hlavní prevencí je dobře fungující rodina a vytváření ideálního prostředí vzájemné důvěry, o kterou je však nutné denně bojovat a neustále ji obnovovat a posilovat. Nejčastějším důvodem lhaní dětí je strach z výprasku, zákazu oblíbené činnosti apd. Kromě strachu to také bývá křivda a žárlivost na sourozence, zlomyslnost, nebo také sounáležitost s dalším členem rodiny – například maminka nemá ráda, když se mnou tatínek místo na hřiště jde do hospody, tak raději řeknu, že jsme byli na hřišti.

Proto je tak důležitá atmosféra vzájemné důvěry a lásky. Každý trest by měl být adekvátní danému prohřešku. I když trestat je někdy nutné, v žádném případě nepomáhá křik, hysterie a fyzické trestání. Správný rodič musí poznat, co je pravda a co lež a musí umět dítěti vysvětlit, že lež není řešením. Vysvětlit mu, že naopak když se řekne pravda, tak lze s daným problémem něco dělat.