Co dělat, když mně pokouše pes

Rozdíl je, když se jedná o vlastního nebo cizího psa. O vlastním psu alespoň víte, zda je očkován, což u cizího psa nemusíte ani zjistit, pokud se pes zatoulá, nebo uteče svému páníčkovi. V souvislosti s nárůstem počtu chovatelů psů roste i pravděpodobnost, že vás nějaký pes na ulici nebo při procházce přírodou pokouše.

Ošetření rány

Ránu je třeba ihned ošetřit, jelikož nesmíte podcenit riziko nákazy vzteklinou, což by znamenalo několikadenní pobyt v nemocnici. Rány po kousnutí bývají často infikované a při zanedbání hrozí vznik zánětu okolních měkkých tkání. Zánět by mohl vyžadovat chirurgické ošetření, podávání vysokých dávek antibiotik a případně i hospitalizaci.

Veterinární vyšetření

Ihned po základním ošetření je třeba zjistit majitele psa a donutit ho, aby nechal svého psa veterinárně vyšetřit. Tato povinnost vyplývá pro všechny majitele psů ze zákona. Je omylem se domnívat, že pokud je pes očkován proti vzteklině, nemusí na žádné vyšetření chodit. Pokud by majitel tuto svou povinnost ignoroval, obraťte se na Policii ČR, která předvedení k veterinárnímu lékaři zajistí. Tato zákonná povinnost ovšem platí i pro majitele, kterého pokouše jeho vlastní pes.

Hlavně opatrnost

Pokud mně pokouše neznámý pes, který pak uteče a jeho majitele nelze zjistit, je na místě maximální opatrnost. Ihned navštívit lékaře, který rozhodne o očkování či jiné léčbě. Vzteklina v Čechách již sice vymizela, ovšem riziko, byť nepatrné, za to určitě nestojí.

Některé rady najdete na tomto webu.