Co dělat když reklamace není vyřízena do 30 dnů

Prodejce má ze zákona maximálně 30 kalendářních dnů na vyřízení reklamace vadného zboží. Lhůta začíná běže od dne následujícího po uplatnění reklamace a skončí-li o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.

Pokud prodejce reklamaci v této lhůtě nevyřídí, můžete se obrátit na Českou obchodní inspekci. Spotřebitel má v takovém případě stejná práva, jako by jednalo o neodstranitelnou vadu. O den později může buď odstoupit od kupní smlouvy a chtít vrátit peníze, nebo může požadovat výměnu věci za novou. Právo rozhodnout se mezi oběma způsoby má spotřebitel, nikoliv obchodník.