Co dělat když reklamace není vyřízena do 30 dnů

5.11.2016

Prodejce má ze zákona maximálně 30 kalendářních dnů na vyřízení reklamace vadného zboží. Lhůta začíná běže od dne následujícího po uplatnění reklamace a skončí-li o víkendu či ve svátek, prodlužuje se na nejbližší pracovní den.