Co dělat, když uniká plyn

Už při pouhém podezření z úniku plynu je třeba učinit následující kroky:

  1. okamžitě vyřadit všechny zdroje úniku, zhasnout plamen, otevřít okna a dveře (s výjimkou sklepů) a uzavřít všechny uzávěry plynu
  2. při podezření z úniku v místnosti, do ní nevstupovat s otevřeným ohněm
  3. nemanipulovat se zápalkami, zapalovačem ani s elektrickými spínači. Nevytahovat elektrické zástrčky a nepoužívat elektrické spotřebiče ani výtahy
  4. pokud jste uzavřeli všechny ventily a nemůže zjistit příčinu zápachu, přivolejte co nejrychleji plynaře
  5. pokud zápach planu vystupuje z nepřístupné místnosti, musíte neprodleně vyrozumět policii nebo hasiče, kteří mají právo místnost otevřít. Současně informujte i dodavatele plynu.