Co dělat, když ztratím občanku

  1. ztrátu je nutné oznámit na Policii ČR nebo na odboru evidence obyvatel a osobních dokladů, který je na obecním nebo městském úřadu, nejlépe v místě bydliště. Starý průkaz se tím stane neplatný a jeho číslo bude zaneseno do celostátní databáze neplatných OP
  2. dostanete potvrzení o OP a do 15 dnů musíte požádat o nový občanský průkaz
  3. k žádosti je třeba předložit ověřenou kopii rodného listu, jednu barevnou pasovou fotografii zaplatit poplatek ve výši 100 Kč
  4. žádost musí být ze zákona vyřízena do 30 dnů. Úředník obvykle žadateli sdělí termín, ve kterém bude nový OP k vyzvednutí.

Pokud cestujete do některé členské země EU na občanku, kterou tam ztratíte, musíte to oznámit na zastupitelském úřadu ČR v konkrétní zemi. Kontakt najdete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.