Jak najít místo po mateřské dovolené?

Řada žen se po skončení mateřské nebo rodičovské dovolené ocitá v situaci, kdy řeší, jak ideálně skloubit roli matky s nástupem do zaměstnání. V případě, že se vrací na původní pozici nebo alespoň do původní instituce, je její návrat výrazně jednodušší, než u žen, které si musí hledat novou práci. I když se zaměstnavatel při pohovoru nemá ptát na děti, je jasné, že dříve či později existence dětí vyjde najevo.

Zvažte své časové možnosti

Jestliže předem víte, že vaše děti bývají často nemocné, neobejdou se bez vás, nebo jen nemáte možnost řešit hlídání a vyzvedávání dětí ze škol a školek, pak byste se při výběru nového zaměstnání měla zaměřit na takové profese, které půjdou snadno skloubit s péčí o děti. V opačném případě, pokud víte, že vás manžel nebo jiný člen rodiny dokáže plnohodnotně zastoupit, můžete si dovolit vybírat takřka bez omezení. Jediné, co by vás v dané situaci mohlo limitovat, je nedostatečná kvalifikace. Mnohdy se totiž naše představy o povolání během let strávených na mateřské dovolené změní. Jsou ženy, které sice mají možnost vrátit se na původní pozici, ale raději by se věnovaly jiné práci.

Získejte potřebnou kvalifikaci

Jestliže i vy uvažujete o tom, že je váš profesní život potřeba okořenit změnou a nevadí vám další studium, pak se můžete poohlédnout po některém z kvalifikačních kurzů organizovaných agenturou Seduca. Kompletní přehled najdete na stránkách www.seduca.cz/rekvalifikacni-kurzy/kvalifikacni-rekvalifikacni-kurz-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach. K těm nejžádanějším patří Kurz pro pracovníky v sociálních službách, který je určený všem zletilým osobám, které nemají potřebnou kvalifikaci pro výkon profese pracovníka v sociálních službách. Obsah kurzu je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Je možné jej absolvovat na mnoha místech rovnoměrně rozmístěných po celé ČR. Pro oblast jižní Moravy je klíčový Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Brno. Pokud byste o tento kurz měli zájem, ale byla by již naplněna kapacita, můžete si zvolit některý další kurz otevíraný v blízkém okolí.