Jak to chodí u mediace vedené více mediátory

Ne vždy je u mediace přítomen pouze jeden mediátor. Existují i případy mediací, které jsou vedeny více mediátory zároveň. Jak to v takové situaci vypadá?

Typický případ u rodinné mediace

I když většinu jednání vede mediátor sám, existují i případy vedení mediace ve dvojici. K tomu se typicky přistupuje u rodinné mediace.

Co říká zákon?

V zákoně o mediaci, konkrétně v § 2 najdeme informaci, že mediace symbolizuje postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi stranami konfliktu. Jinými slovy je tedy i podle zákona o mediaci možné, aby se jednání zúčastnilo více mediátorů současně.

Za mediaci jsou zodpovědní všichni mediátoři

Při mediaci vedené větším počtem mediátorů za její průběh odpovídají všichni mediátoři. V průběhu mediace totiž vzájemně spolupracují a doplňují se tak, aby to přineslo co největší prospěch klientům.

Doplňovat se přitom mohou v kladení otázek, dialogu, nebo i jiným způsobem. Role většího počtu mediátorů je přitom vždy rovnocenná.

Kolik taková mediace stojí?

Bohužel se cena za takovou mediaci nedá paušalizovat. Odměna mediátora vždy vyplývá z uzavřené smlouvy. Zapsaný mediátor přitom má vždy povinnost sdělit cenu za mediaci předem. U nezapsaného mediátora sice tato povinnost neplatí, na druhou stranu lze sdělení ceny předem považovat za slušnost.

Pokud vás zajímá, na kolik přesně váš ko-mediace vyjde, doporučujeme se vždy u daného mediátora informovat.

Více informací z praxe mediačních jednání najdete na www.kurzymediace.cz.