Jak je to s náhradou nákladů na právní zastoupení v trestním řízení

Stali jste se shodou okolností obětí dopravní nehody? Zajistili jste si právní zastoupení v trestním řízení jako poškozený a nyní řešíte, zda vám pojišťovna viníka nehody tyto náklady na advokáta nahradí? Přečtěte si případ z praxe, který projednával Nejvyšší soud.

Jak tyto náklady vznikají

I když poškozený dopravní nehodu nezavinil, je možné, že se nedočká přiznání veškerých náhrad. V praxi se lze často setkat s tím, že dopravní nehoda není hodnocena jako přestupek, ale jako trestný čin. Následně je případ dopravní nehody řešen v rámci trestního řízení.

TIP: Stali jste se obětí dopravní nehody? Obraťte se na profesionální advokátní kancelář.

V takové situaci je obvyklé, že je poškozený zastupován advokátem. Ale je třeba si uvědomit, že náklady právního zastoupení v trestním řízení s největší pravděpodobností nebudou poškozenému uhrazeny pojišťovnou viníka nehody.

Případ z praxe

Nejvyšší soud v nedávné době projednával případ dopravní nehody s následkem újmy na zdraví. Tato dopravní nehoda byla řešena v rámci trestního řízení. Viník byl zde uznán odpovědným za dopravní nehodu a zároveň získal povinnost uhradit poškozeným náklady na právní zastoupení. Tyto náklady však převyšovaly 100 000 korun.

Pojišťovna viníka nehody ovšem tyto náklady proplatit odmítla. Odůvodnila to tím, že pojišťovna se trestního řízení neúčastnila a rozsudek ji proto nezavazuje. Žalobci se následně rozhodli pro podání žaloby o náhradu těchto nákladů.

Zamítnutí a odvolání

Tato žaloba byla soudem prvního stupně zamítnuta. S tím však žalobci nesouhlasili a rozhodli se pro podání odvolání. Odvolací soud ovšem stanovisko soudu prvního stupně potvrdil. Žalobci se tak poté rozhodli pro dovolání k Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud ale dovolání zamítl. Jeho stanovisko znělo tak, že náklady popisovaného právního zastoupení nehradí pojišťovna z povinného ručení, ale hradí je přímo odsouzený viník nehody.

Je však třeba pamatovat na to, že každý případ je posuzován individuálně a toto rozhodnutí tak nelze vztáhnout na všechny situace. Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.