Je možné klienty na mediaci zastoupit na základě plné moci?

Mediace je jednání, kterého se účastní mediátor a jednotlivé strany konfliktu. Je ale možné v některých případech stranu konfliktu zastoupit na základě plné moci?

Zastoupení u mediace fyzických osob

Pokud je řeč o mediaci fyzických osob, je rozhodně na místě, aby se tyto osoby mediace přímo účastnily. V opačném případě by mediátor řešil spor osob, kterých se to přímo netýká a které o něm mnohdy ani nemají dostatečné množství informací

Jako příklad lze uvést rodinnou mediaci, která může probíhat třeba v rámci sporu rodičů o péči o děti. V takovém případě je vhodné, aby se mediace účastnili oba rodiče a nenechali se nikým zastupovat. 

TIP: Absolvujte mediační výcvik a naučte se prakticky používat jednotlivé mediační techniky. 

Zastoupení u mediace právnických osob

Trochu odlišná situace však nastává u mediace právnických osob. V tomto případě je totiž poměrně běžné, že se mediace za celou společnost účastní členové statutárního orgánu

Pokud se jedná o konflikt, o kterém má nějaká osoba velké množství informací, je na místě, aby se mediace účastnila právě ona. Typicky se může jednat třeba o zaměstnance, který celou záležitost řešil a může o ní tedy poskytnout nejvíce informací. 

V tomto případě platí, že se takový zaměstnanec neobejde bez řádné plné moci. V ní by mělo být uvedeno, v jakém rozsahu může za společnost sjednávat dohody. 

Může klienty na mediaci zastoupit advokát?

V praxi se může stát, že právnická osoba požádá advokáta, aby ji na mediaci zastupoval. Taková situace není zcela vyloučena, nicméně je třeba dodržet jednu věc. A to, aby se spolu s advokátem mediace účastnil buď statutární zástupce právnické osoby a/nebo zaměstnanec, který bude statutárním orgánem pověřen na mediaci jednat. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.