Umíte vyjednávat? Nebo jen děláte kompromisy?

Umění vyjednávat je v běžném životě velmi důležité. Pravdou ovšem zůstává, že většina z nás zkrátka a jednoduše vyjednávat neumí. Zjistěte, jak na to a jak se vyjednávání liší od dělání kompromisů.

Proč většina lidí neumí vyjednávat

V naší společnosti je zcela běžné, že se lidé neučí vyjednávat. Už v mládí nás učili, že maminka má vždycky pravdu a že paní učitelka nás svou autoritou může pěkně potopit. Přesně z toho důvodu jsme se naučili nevyjednávat, neargumentovat a věci prostě a jednoduše nechat být. 

TIP: Naučte se, jak se používají mediační techniky a přihlaste se na kurz mediace. 

Rozlišujte pravé a nepravé přizpůsobení se

Přizpůsobení se dané situace je jedním ze způsobů, kterým lze konflikty řešit. Má to ale svůj háček.

Především je třeba rozlišovat takzvané pravé a nepravé přizpůsobení se. Pravé přizpůsobení se je naprosto v pořádku. Jedná se o situace, kdy je člověku opravdu jedno, jak to dopadne. Jelikož nad tím dokážeme mávnout rukou, není třeba z toho činit konflikt. Pro každého z nás přitom taková situace může být něco jiného. 

Někomu například nezáleží na tom, jakou barvu bude mít nová pohovka. Pro někoho jiného to naopak může být to, kam v sobotu celá rodina vyrazí na výlet.

Oproti tomu nepravé přizpůsobení se vzniká v situacích, kdy nám o něco jde. Jedná se o situace, kdy se přizpůsobujeme někomu druhému, i když nám na nich záleží a chtěli bychom to jinak. 

Pokud nechcete přijmout návrhy jiného člověka, je třeba zasáhnout a zmínit také vaše argumenty a návrhy. Nikdo jiný to za vás neudělá. A právě o tom je vyjednávání. 

Jak postupovat při vyjednávání

Dříve než se do samotného vyjednávání pustíte, promyslete si, co vlastně chcete. Jaké řešení by pro vás bylo tím úplně nejlepším? A jaké řešení by naopak bylo tím úplně nejhorším?

Díky tomuto kroku si v hlavě vytvoříte pomyslnou úsečku, v jejímž prostoru se při vyjednávání budete pohybovat. 

Následně se ještě zamyslete nad tím, co budete dělat, pokud druhá strana váš návrh nepřijme. Přece jen druhý člověk jen málokdy přistoupí na řešení, které je pro vás tím úplně nejlepším. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.