K čemu slouží čerpadla

Účelem čerpadel je čerpání vody z různých vodních zdrojů a její přeprava pomocí potrubních rozvodů na místa, kde je jí potřeba. A právě podle účelu použití se čerpadla dělí na několik druhů a typů. Jedním z typů čerpadla jsou také domácí vodárny, které jsou rovnocennou alternativou veřejného vodovodu. V odlehlých místech, na okrajích obcí a všude tam, kde chybí vodovodní řad, může domácí vodárna dodávat pitnou, nebo alespoň užitkovou vodu. Majitelé domácí vodárny mohou navíc ušetřit náklady na vodné. Zásadní podmínkou instalace domácí vodárny je studna na vlastním pozemku, případně nějaký vhodný přírodní zdroj nebo nádrž na dešťovou vodu.

Jak domácí vodárna funguje?

V podstatě se jedná také o čerpadlo, které je však na rozdíl například od ponorných či kalových čerpadel pevně zafixováno uvnitř domu. Je napojeno na vodovodní rozvody, které rozvádějí vodu v domě. Ke spuštění domácí vodárny je nutný přívod elektrického proudu. Pak už stačí pouze otočit vodovodním kohoutkem a vodárna se okamžitě sama automaticky zapne. Voda je nasávána ze studny sacím košem připevněným na konci potrubí. Koš je vybaven záklopkou, která zabraňuje samovolnému vytékání vody z potrubí zpět do studny. Výběr vhodné domácí vodárny záleží na hloubce vody ve studni, na vzdálenosti od domu, na množství a četnosti čerpání a další okolnostech.

Jaká známe čerpadla?

Čerpadla se dělí především podle účelu používání, ale také podle typu pohonu. Nejobvykleji se používají čerpadla ponorná, kalová a zahradní, která jsou vesměs na elektrický pohon. Vedle tohoto základního rozlišovacího účelu se čerpadla liší principem fungování na čerpadla hydrodynamická, hydrostatická a ostatní. V domácnostech se nejčastěji využívají čerpadla ponorná, kalová a zahradní. Ponorné a kalové čerpadlo funguje na stejném principu, to znamená nasávání vody ze studny, vrtu, nádrže na dešťovou vodu nebo z jiného zdroje a její přeprava na místo potřeby. Jediným rozdílem je konstrukce kalového čerpadla, která umožňuje čerpání i velmi znečištěné vody ze zatopených sklepů, výkopů nebo splašků a fekálií ze septiků a jímek.