Odškodnění bolesti po autonehodě lze navýšit. Víte, jak na to?

Odškodnění bolesti je základní náhradou nemajetkové újmy, která je poskytována poškozeným autonehodou při odškodnění újmy na zdraví. V některých případech přitom může být navýšena. 

Jak se při výpočtu postupuje?

V rámci mimosoudního odškodnění bolesti po dopravní nehodě vychází pojišťovny z výpočtového mechanismu, který stanovuje Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Tato Metodika přitom vychází z jednotlivých položek újmy na zdraví, kterým stanovuje různě vysoké bodové hodnoty. 

Při určování výše odškodnění bolesti se postupuje tak, že se výsledný bodový součet vynásobí částkou, která odpovídá hodnotě jednoho bodu. Jak to vypadá v praxi? Čtěte dále.

Dopravní nehoda a těžký otřes mozku

Pro lepší pochopení celé problematiky si můžeme vše vysvětlit na praktickém příkladu z praxe. Pokud například dojde k dopravní nehodě, při které poškozený utrpí těžký otřes mozku. Ve zmiňované Metodice Nejvyššího soudu byste se dočetli, že je těžký otřes mozku ohodnocen 60 body. 

Výše základního odškodnění bolesti při újmě utrpěné v roce 2019 by tedy činila 19 131 Kč (za předpokladu, že má jeden bod bolesti hodnotu 318,85 Kč).

Jak je možné základní bodové hodnocení navýšit?

Metodika Nejvyššího soudu stanovuje předpoklady, za nichž je možné základní hodnocení vytrpěné bolesti navýšit. Posuzující lékař může výši náhrady upravit, a to s ohledem na komplikovanost léčby. 

Obecně se přitom rozlišují tyto 4 stupně komplikací. Zároveň uvádíme, jaké je jim přiřazeno procentní zvýšení náhrady.

  • Lehká komplikace (do 5 %): Například v podobě infekce rány. Jedná se o komplikace, které vyžadují krátkodobou léčbu a neprodlouží léčbu pro základní diagnózu. 
  • Středně závažná komplikace (do 10 %): Například v podobě flebotrombózy. Taková komplikace vyžaduje dlouhodobou léčbu nebo další operaci a může prodloužit léčbu pro základní diagnózu.
  • Závažná komplikace (do 15 %): Například v podobě pneumonie. Tato komplikace v akutní fázi prudce zhorší zdravotní stav a vyžaduje intenzivní léčbu. 
  • Těžká komplikace (do 20 %): Například v podobě selhání orgánů. Jedná se o celkovou komplikaci, která přechodně ohrožuje život. 

Pro více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod navštivte web www.odskodneninehody.cz.