Proč se lidé dostávají do konfliktů a jak je účinně řešit

S konflikty se setkáváme v průběhu celého našeho života. Proč se vlastně lidé do sporů dostávají? A jak postupovat v případě, že je chcete efektivně řešit?

Konflikty lze řešit různými způsoby

Konflikty zpravidla symbolizují určitý způsob, jak něco změnit a začít dělat určité věci jiným způsobem. Zároveň je na nich uklidňující to, že zpravidla existuje několik různých možností, jak k nim přistupovat.

Jak řešit konflikty? Můžete dělat, že konflikt vůbec neexistuje. Nebo se můžete snažit v rámci sporu za každou cenu prosadit svou. Také se můžete celé situaci přizpůsobit. A nebo konflikt využít jako efektivní odrazový můstek k dalším krokům.

Strany konfliktu mají několik věcí společných

Strany sporu zpravidla mají hned několik věcí společných. Tou pravděpodobně hlavní je to, že si myslí, že nemají společného vůbec nic. Ve skutečnosti je však společnou věcí právě jejich konflikt. 

Lidé se do konfliktů dostávají v případě, že se střetnou jejich očekávání, představy a názory. A pokud tyto nejsou naplněny, lidé se přirozeně začnou bránit. A nejlepší obranou je útok. Pokud útok nevyjde, přichází na scénu útěk. A oba tyto principy poté doplňuje vyjednávání.

Vyzkoušejte mediaci

Pokud se do konfliktu dostanete, můžete vyzkoušet mediaci jakožto mimosoudní způsob řešení sporů. Mediátor v rámci mediace sleduje příležitosti pro změnu komunikace a v ideálním případě dojde k uzavření mediační dohody. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.