Smrt při pracovním úrazu a odškodnění: víte, na co mohou mít nárok poškození?

Pokud zaměstnanec při vykonávání pracovních povinností utrpí úraz s následkem smrti, mohou pozůstalí zpravidla žádat odškodnění. O jaké přesně se jedná?

Tři základní oblasti náhrad

Při odškodňování smrtelného pracovního úrazu je klíčové rozdělení náhrad do tří základních skupin. Jde o jednorázové odškodnění pozůstalých, náhradu přiměřených nákladů, které jsou spojeny s pohřbem, a dále také náhradu nákladů na výživu pozůstalých. Co jednotlivé skupiny odškodnění znamenají?

Co je jednorázové odškodnění pozůstalých?

První skupinou náhrad je takzvané jednorázové odškodnění pozůstalých. To může využít pozůstalý manžel, manželka, partner či partnerka podle zákona o registrovaném partnerství. Na jednorázové odškodnění může dosáhnout také nezaopatřené dítě a rodiče zemřelého zaměstnance, pokud v této době žili ve společné domácnosti.

Pro jednorázové odškodnění pozůstalých je stanovena minimální částka 240 000 Kč. I když zákoník práce říká minimální, v praxi se lze nejčastěji setkat s tím, že pojišťovna zaměstnavatele vyplatí právě tuto částku.

Co je náhrada nákladů spojených s pohřbem?

Druhou skupinou je takzvaná náhrada nákladů spojených s pohřbem. Do této náhrady se řadí především výdaje účtované za pohřeb, nejrůznější hřbitovní poplatky a také výdaje na zřízení pomníku nebo desky, a to do výše minimálně 20 000 Kč. Náhradu nákladů spojených s pohřbem může žádat osoba, která tyto výdaje vynaložila.

Co je náhrada nákladů na výživu pozůstalých?

Pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval, nebo byl povinen ji poskytovat, náleží náhrada nákladů na výživu. A to konkrétně do doby, do které se na něj tato povinnost vztahovala. Nejdéle ovšem do konce kalendářního měsíce, v němž by zesnulý zaměstnanec dosáhl věku 65 let. 

Více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.