Dopravní nehoda se zraněním a odškodnění poškozeného

Pokud při dopravní nehodě dojde ke zranění, má poškozený (který není viníkem nehody) právo žádat odškodnění. Víte, jak se v takovém případě postupuje? A jaké konkrétní náhrady v tomto směru existují?

Pro odškodnění kontaktujte pojišťovnu vozidla viníka

Někteří poškození si v rámci odškodnění újmy na zdraví nepřejí uplatňovat náhrady přímo vůči viníkovi dopravní nehody. Obvykle k tomu mají mnoho nejrůznějších osobních důvodů a mnohem jednodušší cestu v takové chvíli představuje přímé kontaktování pojišťovny vozidla viníka dopravní nehody. Toto právo ostatně stanovuje i zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Jaké konkrétní náhrady lze žádat?

Poškozený, který při dopravní nehodě utrpěl zranění, může žádat náhrady, které stanovuje občanský zákoník. 

Jedná se především o odškodnění bolestného a trvalých zdravotních následků (odborně označovaných jako ztížení společenského uplatnění). Bolestné se přitom ohodnocuje body, které následně slouží pro přesný výpočet odškodnění. Při bodovém ohodnocení bolestného se pracuje s Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Poškozený může žádat také náhradu ušlého výdělku po dobu pracovní neschopnosti, případně i náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Výše ušlého výdělku se přitom vždy odvíjí od toho, jaký příjem měl poškozený před samotnou dopravní nehodou. 

Mezi další náhrady patří také náhrada nákladů spojených s péčí o zdraví (náklady léčení, cestovné, zdravotních pomůcek, náklady péče, apod.) nebo náhrada za bezplatně poskytované práce. 

Žádná náhrada není automatická

Závěrem je nutné říct, že poškozený nemá automaticky nárok na všechny výše zmíněné náhrady. Každý případ je totiž posuzovaný individuálně a poškozený proto může uplatňovat pouze takové náhrady, které jsou oprávněné a doložitelné. 

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.