Svěřenecký fond patří mezi jeden ze způsobů správy majetku

Možná nyní přemýšlíte nad tím, k čemu vlastně svěřenecký fond slouží? Záleží na jeho zakladateli, jaký účel fondu určí. Může se jednat o fond veřejně prospěšný, který slouží k podpoře divadla, dětského domova, výzkumného centra, nadace, nemocnice a podobně, ale může se jednat i o fond zcela soukromý, který má sloužit rodinným účelům. Může předcházet dědickým sporům nebo třeba zajistit finanční prostředky pro budoucí studium dětí.

Co lze do svěřeneckého fondu zahrnout a jak funguje?

Základní princip spočívá ve správě cizího majetku, který je chráněn před exekucemi, insolvencí, dědictvím, rozvodovým vypořádáním nebo nenadálými životními situacemi. Fondy jsou udržovány v anonymitě.

Majetek do fondu vkládá zakladatel, který také určuje, pro koho je majetek určený a kdo jej bude, po dobu jeho existence, spravovat. Veškeré podmínky s fondem související také určuje jeho zakladatel. Do fondu může být vložen nejen kapitál, ale také obchodní podíly, nemovitosti či jejich části, rodinná firma, práva či patent a dokonce i nároky, které vyplývají z autorských práv.

Jak na založení svěřeneckého fondu?

Pokud i vy uvažujete nad svěřeneckým fondem, třeba pro své děti, založení svěřeneckého fondu není nic složitého.

Svěřenecký fond stanovuje veřejná listina a mohou jej založit jak osoby fyzické, tak i firmy či společnosti. Je potřeba si zvolit správce, způsob nakládání s fondem a beneficienta, tedy někoho, pro koho je fond určen. Pokud si nejste jisti, nebo chcete mít vše dle pravidel, obraťte se na odborníky ze společnosti Alpha Citizen. Společnost nabízí nejen nezávaznou konzulatci, ale také sepsání smlouvy mezi zakladatelem fondu a jeho správcem a zajistí formální vznik fondu a jeho zapsání do rejstříku.