Úzkosti, závislosti, anorexie nebo sebepoškozování – potíže dospívajících se musí řešit hned!

Smutek a úzkosti dovedou neskutečnou měrou zasáhnout dospělé, ale obdobnými stavy mohou trpět i nejmladší, děti a dospívající. Mezi další velmi nebezpečné jevy v tomto věku patří málo spánku, nadměrné hraní her na počítači či mobilu, závislost na sociálních sítích či poruchy příjmu potravy, které pramení z idealizovaného obrazu, jak by měl člověk vypadat podle influencerů a trendsetterů. Psychické potíže teenagerů mohou vyvstávat rovněž z enormního rodičovského tlaku. Co dělat, když dítě nekomunikuje? Kde hledat pomoc? Zásadní je situaci řešit hned.

Bez antidepresiv

Dětská duše je zranitelná a nejmladší generace řeší v dnešní době věci, o kterých ta rodičovská nemá ani tušení. Rychlé zprávy a sociální média nahrávají šikaně, kdy dětské trápení se ještě násobí a citliví jedinci mohou sáhnout k sebepoškozování. Je na rodičích, aby jednali okamžitě, když se v životě dětí objeví případy úzkostí a různých psychických poruch. Není na místě stud či obavy, že dítě skončí na antidepresivech či dokonce v psychiatrické léčebně. Mnohé problémy se dají vyřešit poměrně rychle s pomocí dětského psychologa Brno.

Stanovení terapeutického plánu

Poradit si s traumaty či s úzkostmi děti neumí, proto je třeba při prvotních projevech kontaktovat terapeutické centrum a domluvit si prvotní konzultaci. Během ní se pomocí dotazů a testů zjistí stav a stanovuje se terapeutický plán. Návštěva tedy rozhodně není o předepsání psychofarmak, která sice mohou dočasně ulevit od potíží, ale neodstraňují samotnou příčinu. Je nutné odhalit spouštěče, které vedou k dané situaci, která dítě či teenagera trápí. Následuje stanovení terapeutického plánu a léčby.

Sezení i dechová cvičení

Jakým způsobem následně léčba probíhá? Léčebný plán zahrnuje terapeutická sezení na základě intenzivní modifikované psychoterapie, která je vhodná pro dospívající. Současně se dítě učí dechová cvičení, k čemuž pomáhají moderní technologie včetně virtuální reality. Při úzkostech se používá behaviorální terapie spolu logoterapií. Délka léčby závisí na závažnosti stavu, ale u některých poruch jsou znatelné výsledky poměrně rychle. K samotné farmakoterapii se pak přistupuje jen v opravdu nejzávažnějších případech, což jistě uklidní všechny rodiče, kteří se snaží vrátit dítěti pohodu do každodenního života.