Pro co všechno platí evropská norma ČSN EN 45545-2+A1?

Pokud byste jednou chtěli podnikat například v oblasti vlaků a jiných kolejových vozidel, pak je nutné dbát určitých norem, které je nutné dodržovat. Mnoho podnikatelů si tyto normy ani zdaleka neuvědomuje a zkouškám se vyhýbá, ale je to samozřejmě špatně, protože zkoušky podle norem jsou nutností a povinností.

Mezi nejčastější a nejznámější normy patří rozhodně i evropská norma ČSN EN45545, která platí na mnoho věcí. Málokdo ví, že platí i pro průmyslové hadice v kolejových vozidlech. Pokud jste to nevěděli, pak nyní to už víte. Taková hydraulická hadice a jiné další speciální hadice, které jsou určeny jenom pro kolejový průmysl, této normě také podléhají. Norma v tomto případě usiluje o zvýšení ochrany všech možných cestujících, pasažérů a samozřejmě i zaměstnanců vlaku, popřípadě tramvaji v případě požáru. Nové vlaky musí být od loňského roku v souladu s touto normou. Hadice musí být dle normy, a to jak u lokomotiv, tak u osobních či vysokorychlostních vlaků nebo tramvají.

Co dalšího je předmětem této normy?

Tato norma také stanovují i to, jaké jsou požadavky na vlastnosti materiálů a výrobků, které se používají právě na drážních a kolejových vozidlech. Vše musí být podle stanovených pravidel, aby se tak samozřejmě předešlo vzniku požárů. Jednotlivé vlastnosti materiálů a výrobků se zkoumají z hlediska ohně.

Pakliže by vás zajímalo i to, čemu se tato norma nevěnuje, pak nějak nepopisuje opatření, které se týkají celistvosti drážních či kolejových vozidel v případě požáru.

Kam se obrátit, pokud chci udělat zkoušky?

Těmito zkouškami se v poslední době zabývá mnoho firem, ale mezi ty nejlepší se jednoznačně řadí CZ testing institute s.r.o. V nedávné době získala společnost i nové certifikáty, které jsou jistým pojištěním toho, že se jedná o kvalitního pomocníka v tomto oboru.