3 příklady pracovních cest: Kdy náleží zaměstnanci mzda a cestovní náhrady?

Vyslal vás zaměstnavatel na pracovní cestu? Přečtěte si, jak je to s nárokem mzdy a cestovních náhrad na pracovních cestách. Vše vám vysvětlíme na praktických příkladech.

Vždy je třeba se se zaměstnancem dohodnout

Aby mohl být zaměstnanec vyslán na pracovní cestu, musí tomu předcházet dohoda se zaměstnavatelem. Taková dohoda může mít ústní nebo písemnou podobu. A zároveň se může jednat o generální dohodu, nebo může být pro každou cestu uzavírána zvlášť.

TIP: Stala se pracovní cesta důvodem pro konflikty mezi vámi a zaměstnavatelem? Přečtěte si, jak řešit konflikty v práci.

Pozor na speciální případy

Některé osoby mohou být vyslány na pracovní cestu mimo obvod svého bydliště pouze tehdy, pokud podají individuální souhlas ke každé takové cestě. Jedná se zejména o:

  • těhotné zaměstnankyně,
  • zaměstnance pečující o děti mladší 8 let,
  • osamělé zaměstnance, kteří pečují o děti mladší 15 let
  • a zaměstnance, kteří sami dlouhodobě pečují o závislou osobu.

Příklady pracovních cest z praxe

Na několika praktických příkladech si nyní vysvětlíme, kdy má zaměstnanec při pracovní cestě nárok na mzdu a cestovní náhrady. Platí přitom, že běžná pracovní doba zaměstnance je 7:00-15:30.

Příklad první: Klasická pracovní cesta

Od 6:00 do 7:00 stráví zaměstnanec čas cestou do místa, ve kterém má vykonávat práci. Za tuto dobu mu nenáleží mzda, ale pouze cestovní náhrady. Poté od 7:00 do 13:00 pracuje a náleží mu za tuto dobu mzda. Od 13:00 do 14:00 jede zpět, přičemž se jedná o překážku na straně zaměstnavatele a mzda se tedy nekrátí. Od 14:00 do 15:30 zaměstnanec opět pracuje v místě výkonu své práce a náleží mu za tento čas mzda.

Příklad druhý: Pracovní cesta s prací přesčas

Ve druhém případě stráví zaměstnanec na cestě čas od 6:00 do 6:30. Od 6:30 až do 16:00 pracuje a náleží mu za tuto dobu mzda a případně i příplatky za práci přesčas. Od 16:00 do 16:30 je na cestě a za tuto dobu mu náleží cestovní náhrady.

Příklad třetí: Několikadenní pracovní cesta

Posledním příkladem je zaměstnanec, který je od 6:00 do 8:30 na cestě. Od 6:00 do 7:00 mu náleží cestovní náhrady, od 7:00 do 8:30 se jedná o překážku na straně zaměstnavatele a mzda se nekrátí. Od 8:30 do 18:00 zaměstnanec pracuje a náleží mu mzda, případně i příplatky za práci přesčas.

Od 18:00 do 6:30 dalšího dne je zaměstnanec v hotelu a náleží mu cestovní náhrady. Od 6:30 do 12:30 opět pracuje a náleží mu mzda. Od 12:30 do 15:00 je na cestě a jedná se opět o překážku na straně zaměstnavatele. Od 15:00 do 15:30 pracuje.

Trápí vás konflikty na pracovišti? Zjistěte více o mediaci na www.mediace-cr.cz.