Čeká mě mediace. Na co přesně se mám připravit?

Mediace symbolizuje poměrně neformální proces, při kterém chce mediátor společně se stranami konfliktu dosáhnout co nejlepšího výsledku pro všechny zúčastněné strany. I z toho důvodu byste přípravu na ni neměli podcenit. 

Znáte cíl mediace?

Zákon o mediaci říká, že cílem facilitativní mediace je pomoct stranám dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením písemné mediační dohody

Práce mediátora spočívá v tom, že od stran konfliktu zjistí jejich skutečné potřeby a společně s nimi přijde na to, co je pro ně opravdu důležité. Současná společnost je naprogramována na rychlá řešení. Málokdo má proto potřebu se ptát po jednotlivých příčinách, možnostech a důsledcích. 

Z toho důvodu je běžné, že strany konfliktu při mediaci opravdu neznají motivy svého chování. V lepším případě jen vědí, co nechtějí. 

Nepodceňte přípravu na samotný proces

Součástí přípravy na mediaci je takzvaná procesní příprava. V rámci ní byste se měli připravit na to, co se bude dít a co přesně se od vás bude očekávat. 

Abyste dosáhli úspěšného výsledku, je nezbytné mluvit při mediaci otevřeně a nad otázkami mediátora se skutečně zamýšlet. Úspěchem mediace totiž může být jak výše zmíněná mediační dohoda, tak i skutečnost, že si strany konfliktu uvědomí, co opravdu v současné době chtějí a potřebují.

Pokud máte obavu mluvit otevřeně před druhou stranou konfliktu, může vám pomoct takzvané oddělené jednání při mediaci. 

Připravte si důležitá fakta

Druhou důležitou částí je takzvaná faktická příprava. Celý proces mediace se výrazně usnadní a urychlí, když budete mít připravené všechny potřebné informace, které by se při řešení sporu mohly hodit. 

Pokud je například tématem sporu péče o dítě, pomůže, když si oba rodiče předem připraví a zjistí všechny možnosti. Typicky se může jednat o informace o tom, jaké jsou skutečné náklady na jejich dítě. Nebo co by pro dítě znamenalo, kdyby bylo výživné nižší. A nebo také, jaké existují možnosti pro odkládání části alimentů dítěti na nejrůznější dostupná spoření. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.