Pracovní úraz a trvalé následky: Jak na jejich odškodnění?

Následkem pracovního úrazu někdy může dojít k trvalým zdravotním následkům. Poškozený má poté nárok na jejich odškodnění. Víte, jak se v takové situaci postupuje?

Vše se řídí nařízením vlády

Odškodnění trvalých následků následkem pracovního úrazu se řídí zejména nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Ztížení společenského uplatnění: Co to je?

Pod pojmem ztížení společenského uplatnění rozumíme trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů. Ty přitom omezují nebo dokonce mění společenské uplatnění poškozeného v životě, a to především při uspokojování jeho životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Hodnotí se v takzvaných bodech

Pro hodnocení ztížení společenského uplatnění se využívají body, které jsou pro pracovní úrazy uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády. Následné odškodnění ztížení společenského uplatnění se stanoví tak, že se toto bodové hodnocení vynásobí hodnotou jednoho bodu (přičemž jeden bod má hodnotu 250 Kč).

Pokud tedy například poškozený utrpí následkem pracovního úrazu ztrátu ruky v zápěstí u dominantní ruky, je tento trvalý následek ohodnocen 2 400 body. A poškozený má poté nárok na odškodnění ve výši 600 000 Kč. 

Je přitom třeba dodat, že bodové hodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem. A je tedy zároveň zřejmé, že již nedojde ke zlepšení či stabilizaci zdravotního stavu poškozeného. 

Při hodnocení této náhrady doporučujeme využít specializovaného znalce z oboru zdravotnictví. 

Pro více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů navštivte web www.odskodnenizapracovniuraz.cz.