Čeká vás mediace? Zjistěte, jak se na ni připravit

Mediace symbolizuje způsob řešení sporů, který je na rozdíl od soudního řízení velice neformální. Chcete vědět, jak se před mediačním jednáním připravit?

Co si mediace klade za cíl

Cílem mediace je pomoct zúčastněným stranám dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu, a to pomocí uzavření mediační dohody. Mediátor by při jednání měl od stran zjistit, jaké jsou jejich skutečné potřeby a přijít na to, co je pro ně ve skutečnosti důležité. Je totiž obvyklé, že strany sporu mnohdy neznají opravdové motivy svého chování.

Nepodceňte procesní přípravu

Přípravu na mediační jednání můžeme rozdělit do dvou úrovní – procesní a faktické. Při procesní přípravě se jednoduše musíte nachystat na to, co se vlastně bude dít a co se od vás bude očekávat.

Aby bylo mediační jednání úspěšné, je nezbytně nutné, aby klienti na mediaci dokázali mluvit otevřeně a nad mediačními otázkami se opravdu zamýšleli.

Pokud přitom strany z nějakého důvodu nechtějí vše probírat před tím druhým, mohou využít takzvané oddělené jednání. To se odehrává pouze mezi mediátorem a jednou ze stran.

A pamatujte i na přípravu faktickou

Druhou část přípravy symbolizuje takzvaná příprava faktická. Vše si můžeme vysvětlit na příkladu sporu péče o dítě a s tím spojené alimenty. Mediace bude mnohem efektivnější, když si oba rodiče předem zjistí alespoň základní informace. A to například:

  • V jaké výši se pohybují měsíční náklady na péči o dítě.
  • Jak se alespoň řádově pohybuje výživné vypočtené z příjmu rodiče.
  • Nebo co přesně by pro dítě znamenalo, pokud by bylo výživné nižší.

Ale neplatí to pochopitelně pouze pro rozvod a řešení péče o dítě. Faktickou přípravu byste měli provést, ať už se mediace týká jakéhokoliv sporu.

Pro více informací o mediaci navštivte web www.institutpromediaci.cz.