Co dělat, když chcete zaměstnat mladistvého?

Pro zaměstnání mladistvého platí dvě základní pravidla. Víte, jaká to jsou? A je třeba při zaměstnání mladistvého informovat rodiče?

Věková hranice a ukončená povinná školní docházka

Aby mohl člověk podepsat pracovní smlouvu, je potřeba, aby dosáhl zákonné hranice 15 let. A zároveň ukončil povinnou školní docházku. Při splnění obou těchto podmínek tak může pro účely zákoníku práce „vystupovat sám za sebe“. To v praxi znamená, že může sám podepisovat jak pracovní smlouvu, tak dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce. A zároveň pracovní vztah sám rozvázat.

Ale pozor. Dokud není mladistvému 18 let, nemůže podepsat dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách.

TIP: Víte, jak řešit konflikty v práci? Vsadit můžete na mediaci, která vám pomůže opět nastolit pozitivní atmosféru.

Kdy skončí povinná školní docházka?

Řada lidí se může domnívat, že školní docházka je ukončena až obdržením konečného vysvědčení z deváté třídy na základní škole. Ve skutečnosti je to však trochu jinak. Povinná školní docházka je ukončená v případě, že si žák odkroutí povinných 9 let výuky.

Díky tomu tak povinnou školní docházku může mít ukončený i člověk, který vyjde ze sedmé třídy, přičemž již dvakrát propadl. Dohromady totiž ve škole strávil právě povinných 9 let.

Je třeba informovat rodiče?

Zaměstnavatel v žádném případě o ničem nesmí informovat rodiče mladistvého zaměstnance. V pracovním právu totiž neexistuje nic jako zákonný zástupce. Pokud by proto zaměstnavatel o čemkoliv rodiče zaměstnance informoval, porušuje tím zákon o ochraně osobních údajů.

Stejně tak zaměstnavatel nepotřebuje ani souhlas rodičů se zpracováním osobních údajů zaměstnance, který je mladší 16 let.

Se zaměstnanci by zaměstnavatel měl vždy udržovat dobré vztahy. Pokud se objeví konflikty, je jedním z řešení mediace. Více o ní se dozvíte na www.mediace-cr.cz.