Co dělat, když potřebujete pokácet strom?

Pojem kácení stromů je poslední dobou hodně frekventovaný zejména v souvislosti s kácením smrků napadených kůrovcem. V tomto případě se jedná o kácení ve velkém, jehož účelem je především prevence proti dalšímu šíření tohoto brouka. Jinou situací je, když je potřeba pokácet strom, který je zdravotně ve špatném stavu a jeho samovolný pád by ohrozil zdraví, život nebo majetek osob pohybujících se v jeho blízkosti.

Jak kácet strom

Pokud máte na své zahradě přerostlý nebo nezdravý strom, který se rozhodnete pokácet, můžete to zvládnout sami, nebo si pozvat odborníky. V každém případě je třeba dodržovat některé zásady. V první řadě je třeba zamezit přístupu kohokoliv do blízkosti daného stromu, a to i včetně domácích mazlíčků. Pak je třeba zvolit místo dopadu, a to s patřičnou rezervou co do délky dopadu, tak do šířky kvůli větvím. Použijeme samozřejmě motorovou pilu, kterou vyřízneme nejprve klín zhruba do třetiny síly kmenu, a to ve směru, kterým chceme, aby strom padal. Pak vedeme řez z druhé strany zhruba o 15 cm výše, než je vyříznutý klín.

Rizikové kácení stromů

Je-li strom v blízkosti domu či elektrického vedení, nelze jej kácet klasickým směrovým způsobem. Jedná se totiž o rizikové kácení, které provádějí specializované firmy. Jednou z nich je společnost Rikast.cz, což je zkratka pro rizikové kácení stromů. Zaměřuje na výškové práce, mezi které patří i rizikové kácení stromů. Jeho princip spočívá v opačném postupu, než je klasické směrové kácení. Větve a kmen se totiž odřezávají od koruny stromu směrem dolů. K tomu je třeba buď výsuvná plošina, nebo horolezecká technika a vybavení, jako jsou především stoupací železa. Zkušení odborníci firmy provádějí tímto způsobem i prořezávání vysokých stromů, které zbavují uschlých nebo převislých větví.

Nabídka firmy Rikast

Rikast vykupuje stromy tzv. „na stojato“na pozemku zákazníka, který se tak nemusí starat o povolení ke kácení, ani shánět odběratele vytěženého dřeva. Nemusí řešit manipulaci ani odvoz dřeva a zbytků po kácení, ani další procedury spojené s prodejem dřeva. Samozřejmě, že si zákazník může dřevo případně ponechat pro vlastní potřebu.