Co dělat, když ztratím doklady

Ztratit občanku, řidičák, cestovní pas, kartičku pojištěnce či jiný doklad není zrovna příjemné, nikoliv však neřešitelné. Každý doklad se řeší jinde. Nejdůležitějším dokladem je občanský průkaz, jehož ztrátu je třeba oznámit na polocii, kde obdržíte potvrzení pro městský, resp. obecní úřad. Poté musíte do 15 dnů požádat o nový doklad na oddělení evidence občanských průkazů obce nebo městské části podle svého bydliště. Ztrátu či odcizení cestovního pasu musíte nahlásit na obecním úřadě nebo na policii. Dojde-li k tomu v zahraničí, obraťte se na nejbližší zastupitelský úřad ČR v dané zemi. Ztrátu řidičského průkazu oznamte do pěti dnů na policii a poté na obecním úřadu. Na policii obdržíte potvrzení platící 30 dnů pouze na území ČR. Ztrátu průkazky zdravotního pojištěnce oznamte své pojišťovně nejpozději do 8 dnů. Na pobočce dostanete náhradní doklad a novou kartičku vám pojišťovna pošle do 2 týdnů. Ztráta rodného listu se nikde hlásit nemusí. Potřebujete-li jej, musíte o jeho znovuvydání žádat na matrice městského úřadu, pod který spadá nemocnice, ve které jste se narodili.