Co dělat, když potřebuji profesionální překlad nebo tlumočení

Mnohé firmy dnes spolupracují na různé úrovni se zahraničím a jednotlivci mají neomezené možnosti cestovat po celém světě. To vše přináší potřebu přeložit cizí text do češtiny nebo naopak, zrovna tak tlumočení z cizí řeči a opačně. Často je přitom nezbytná absolutní přesnost, neboť například při jednání s lékařem nebo na ambasádě může nesprávně přeložené či přetlumočené slovo způsobit velké nepříjemnosti. Aby nedocházelo k nedorozuměním, nevyplatí se vyhledávat pouze levné překlady, ale raději využít služeb profesionálů, kteří daný jazyk dokonale ovládají.

Kvalita a přesnost

To jsou základní atributy, kterými se řídí překladatelská agentura Včelička na webu www.agenturavcelicka.cz. Její činnost spočívá v překládání, tlumočení a výuce cizích jazyků. Kromě toho nabízí také copywriting, což je psaní textů na zakázku v českém jazyce, jazykové korektury již napsaných textů, což provádějí rodilí mluvčí daných jazyků. Nabízí také překlady opatřené razítkem soudního tlumočníka.

Přesnost překladu je velmi důležitá zejména v obchodním a právním styku, kdy i drobná nepřesnost může změnit význam celého textu. Zrovna tak při tlumočení je nezbytné, aby tlumočník dokonale ovládal daný jazyk a zvládal i stresové a vypjaté situace. Důležité je to zejména při jednání s lékařem nebo na ambasádě. Takovéto situace bez obtíží zvládají rodilí mluvčí, kteří ovládají i drobné nuance dané řeči. A právě těmito tlumočníky disponuje překladatelská agentura Včelička.

Překladatelské a tlumočnické služby

Agentura vyřizuje zakázky překladatelského a tlumočnického rázu převážně v angličtině a němčině. To však neznamená, že se na ni nemůžete obrátit s požadavkem na překlady a tlumočení i v jiných jazycích. Včelička nabízí své provádění obecných i odborných překladů i tlumočení celkem ve 47 světových jazycích. Má k tomu dispozici rozsáhlou síť prověřených překladatelů a tlumočníků, takže není problém vybrat vždy vhodného člověka podle konkrétního oboru. Zvláště pro tlumočnictví využívá Včelička osoby, které dokonale ovládají daný jazyk i jeho drobné nuance a bez potíží tak mohou tlumočit jak formální a odborná jednání, tak neformální rozhovory.