Co dělat, když eshop nevrátí peníze

Základním pravidlem při každém nákupu je nikdy nic neplatit předem. Platí to i pro nákupy přes internet. Pokud zaplatíte a zboží z jakéhokoliv důvodu vrátíte nebo vám je eshop nedoručí, měli byste pochopitelně dostat zpět své peníze.

V případě, že obchod peníze nevrací, je třeba postupovat následovně:

  1. zašlete písemnou upomínku a požadujte vrácení peněz ve čtrnástidenní zákonné lhůtě
  2. jedná-li se o vyšší částku, zašlete prodejci dopis s tzv. předžalobní upomínkou a vyzvěte jej k plnění. Pohrozte mu, že nevrátí-li peníze do 14-ti dnů, obrátíte se na soud, což jej bude stát soudní výlohy a úroky z prodlení
  3. nebude-li prodejce reagovat, podejte u soudu žalobu o vydání peněžitého plění. Požadujete také zákonný úrok z prodlení z dlužné částky
  4. Před podáním žaloby si ověřte, zda eshop ještě existuje, neboť v opačném případě by se vám nevrátila nejen dlužná částka, ale ani soudní poplatek ve výši 1 tisíc Kč, který musíte zaplatit při podání žaloby.