Co dělat když lednička mrazí

Úkolem ledničky je potraviny chladit, proto se tento domácí spotřebič nazývá chladnička. Chceme-li například maso či jiné potraviny zmrazit, pak je vložíme do mrazáku. Jelikož jsou to ovšem „jen“ přístroje, může u nich dojít i k závadě.

Jednou z nich může být to, že lednička nechladí, ale přímo mrazí. Obvyklou situací je, že chladnička nevypíná, takže neustále chladí, až začne vznikat uvnitř námraza. Příčinou může být rozbitý termostat nebo relé. Taková oprava vyžaduje odborný zásah, který neodkládejte, jelikož zdánlivě drobná porucha se může změnit v rozsáhlejší závadu, kdy lednička nebude vůbec startovat a vyteče. Důvod mražení lednice ovšem může být zcela prozaický, a sice v tom, že jste nastavili termostat nastavili nesprávně. Stačí jej nastavit tak, aby vypínal již při vyšší teplotě, tedy dřív.