Co dělat, když motor žere olej

Otázkou je, co se dá už považovat za nadměrnou spotřebu oleje a také v čem hledat příčinu. U většiny motorů odpovídá běžná spotřeba motorového oleje poklesu jeho hladiny od horní ke spodní rysce na měrce za dobu životnosti oleje.

Pro lepší mazání je u moderních výkonných motorů nastavena zvýšená spotřeba. Ta je také závislá na provozním režimu vozidla. K vyšší spotřebě dochází ve vyšších otáčkách a také v městském cyklu s častým bržděním a rozjížděním. Pokud hladina oleje poklesne pod spodní rysku, mohlo by dojít k zadření motoru. Proto je třeba okamžitě najít příčinu. Tou může být nekvalitní olej, prosakování kolem ventilových dříků a jiné úniky oleje či jeho průniky do chladicí soustavy či do výfukového potrubí přes turbodmychadlo.

Podle těchto příčin je třeba dělat příslušné kroky:

  • vyměnit olej za kvalitnější
  • vyměnit součásti válců a pístů
  • vyměnit ventilová těsnění
  • vyčistit systém odvětrávání klikové skříně
  • vyměnit olejová těsnění.

U dieselových motorů může dojít k vyšší spotřebě oleje kvůli nefunkčnímu válci, což se projevuje modrým kouřem a zápachem oleje. Nejčastější příčinou bývá vadné vstřikovací zařízení, které je třeba opravit.