Co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu

Co dělat, když zaměstnavatel neplatí mzdu? Měli byste vědět, že zaměstnavatel je povinen vyplatit mzdu nebo její část do 15 dnů po uplynutí doby její splatnosti. Mzda je splatná po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, po němž vzniklo právo na mzdu.

Některé rady vám poskytne i magazín o financích.

Pokud se tak nestane, můžete dát okamžitou výpověď, což je nejradikálnější postup. Je-li zaměstnavatel insolventní, můžete se obrátit se žádostí o výplatu dlužné mzdy na příslušnou krajskou pobočku úřadu práce. Nechcete-li od zaměstnavatele odejít, je třeba nejprve svou mzdu písemně urgovat a po marném uplynutí dané lhůty se obrátit na soud. Především ale není třeba se z nevyplacené mzdy hroutit a raději využít situace ve svůj prospěch, tím, že odmítnete další práci a přinutíte zaměstnavatele, aby vám zaplatil.