Drogová závislost se dá léčit

Současný svět je plný nebezpečí. Bohužel tím největším nebezpečím dnešní doby jsou závislosti, a to závislosti na alkoholu, lécích, gamblerství nebo také závislosti na drogách Jelikož je dnes zejména závislost na drogách reálnou hrozbou, měli bychom vědět, jak ji poznat. Pokud se rozeznají příznaky, může se drogová závislost podchytit ještě na úplném začátku a může se tak začít s léčbou daleko dříve. Nejedná se o nic, co by nešlo vyléčit.

Nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou dospívající a mladí dospělí ve věku 15-25 let. V tomto období se přirozeně odehrává velké množství změn a turbulencí. K tomu se přidávají případné problémy ve škole, někdy komplikované vztahy s rodiči a také rozvod rodičů. K tomu se připojuje ochota riskovat a jakási „beztrestnost a neohroženost“, kterou v této době člověk zažívá.

Samozřejmě nejen děti se potýkají s drogovou závislostí, na drogách jsou závislí i mnozí dospělí, které se také neuměli s životními situacemi popasovat jinak než s pomocí drog. Pokud máte podezření na drogovou závislost u kohokoli z vašich blízkých, domněnku potvrdí příznaky, které jsou pro drogovou závislost typické.

Drogově závislé prozradí lidé, s nimiž se stýkají

Ne nadarmo se říká, že jsme tím, s kým se stýkáme. To, s kým se stýkáme, prozradí mnoho o tom, jací jsme. Pokud se děti stýkají se staršími dětmi, jež nepatří k nejhodnějším na škole, pokud se dospělí setkávají s jinými dospělými, o nichž hovoří jejich přestupky v minulosti, je pravděpodobné, že v těchto přátelstvích hrají hlavní roli drogy.

Stejně jako závislost na alkoholu nebo lécích, tak i závislost na drogách se dá léčit, a to poměrně snadno. Stačí vyhledat odbornou pomoc. Doporučujeme NEO CENTRUM, kde pomohou od jakékoli závislosti. Více informací na www.neocentrum.cz.