Jak funguje odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úrazu

Při vykonávání pracovních povinností může někdy dojít k pracovnímu úrazu, se kterým jsou následně spojeny trvalé zdravotní následky. Víte, jak se v praxi řeší jejich odškodnění?

Informace najdete v nařízení vlády 

Odškodnění trvalých zdravotních následků po pracovním úrazu se řídí zejména nařízením vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.

Ztížení společenského uplatnění

Pod pojmem ztížení společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem, jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které nějakým způsobem omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě. A to především při uspokojování jeho životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb.

Kdy se provádí bodové hodnocení?

K bodovému ohodnocení ztížení společenského uplatnění se obvykle přistupuje až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem a je tedy zřejmé, že již nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu poškozeného. 

Ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty těchto bodů jsou u pracovních úrazů uvedeny v příloze č. 3 nařízení vlády. Odškodnění ztížení společenského uplatnění se přitom stanovuje tak, že se bodové ohodnocení násobí hodnotou 1 bodu. Hodnota 1 bodu činí 250 Kč.

To znamená, že pokud je například ztráta ruky v zápěstí u dominantní ruky ohodnocena 2 400 body, může odškodnění ztížení společenského uplatnění činit 600 000 Kč. 

Více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů najdete na www.odskodnenizapracovniuraz.cz.