Kdo se může stát mediátorem a co přesně je seznam mediátorů?

Mediace symbolizuje stále rozšířenější způsob řešení sporů. Zjistěte, kdo se může stát mediátorem a co najdete v takzvaném seznamu mediátorů. 

Kdo je mediátor

Jako mediátor se označuje speciálně vyškolený odborník, který dokáže pracovat s lidmi, mezi nimiž probíhá nějaký spor nebo konflikt. I přes mnohdy vyhrocenou situaci by je měl dokázat dovést k racionálnímu přemýšlení o tom, jak chtějí konflikt vyřešit. 

Mediátor by měl své klienty přimět k přemýšlení o tom, co přesně jim takové řešení přinese. A také co přinese ostatním lidem, kteří jsou na výsledku mediačního jednání závislí. 

Kdo se může stát mediátorem

V širším slova smyslu je mediátorem prakticky kdokoliv, kdo nějakým způsobem zprostředkovává urovnání konfliktu mezi dvěma stranami. 

V užším slova smyslu je mediátorem taková osoba, která prošla příslušným vzděláním, zná mediační techniky a umí je používat tak, aby přinesla prospěch svým klientům.

V České republice prozatím neexistuje jednotný systém vzdělávání mediátorů a nejsou zde stanoveny ani žádné vzdělávací standardy. Dohled nad činností zapsaných mediátorů je v kompetenci Ministerstva spravedlnosti.

Co je seznam mediátorů

Seznam mediátorů je informačním systémem veřejné správy, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti. V tomto seznamu přitom najdete všechny zapsané mediátory. To znamená všechny ty, kteří úspěšně složili zákonem předepsanou zkoušku na území České republiky.

Seznam mediátorů je veřejně dostupný. U každého mediátora zde najdete jeho specializaci, místo jeho působení a kontakt na něj. 

Mediátorem může být i ten, kdo nesložil zkoušku

Zákon nijak nezakazuje poskytovat mediační služby na základě živnostenského oprávnění. To znamená, že mediaci může poskytovat i někdo, kdo ke zkouškám mediátora jít nechce nebo nemůže.  

Více informací ze světa mediace najdete na www.kurzymediace.cz.