Krytí elektroniky – požadavky a systemy

Elektronika, která nejsou pevně zabudována do konstrukce zařízení, vyžaduje vhodné zakrytování. Standardně se krytování používá především v případě, že se elektronické zařízení a kabeláž bude umísťovat do náročnějších podmínek, jako je zvýšená prašnost, vlhkost nebo přítomnost agresivních vlivů. Plastové kryty se používají jak v interiérových, tak exteriérových aplikacích, požadavky na ně se však právě s ohledem na tyto aspekty odlišují.

Typy boxů a krytovacích systému

Primárním způsobem třídění krytovacích systémů pro elektroniku, je materiál, ze kterého jsou vyráběny. Kryty bývají buď tenkostěnné nebo s vloženou izolací, která umožňuje zajištění elektromagnetické kompatibility, omezující vibrace apod. Standardními materiály pro jejich výrobu jsou buď kovy (hliník, ocel) určené pro krytování větších prvků, a plasty (obvykle ABS – akrylonitril-butadien styren). Plastové krabičky jsou dodávány v různých velikostech a barvách, standardizovaná je krabička pravidelného kvádrového tvaru s utěsněnými vývodními otvory.

Požadavky na plastové krytování

Při výběru vhodného zakrytování je nutné dbát především na to, do jaké míry chrání elektrické obvody, které jsou v ní uzavřeny. Tento aspekt je vyjádřen stupněm krytí, jež je primární charakteristika udávající podmínky, v nichž je možné krytování používat. Vyšší stupeň krytí je obvykle spojen také s vyšší cenou. Základní požadavky na plastové kryty zahrnují především:

  • dostatečné utěsnění vůči nepříznivým vlivům (vlhkost, prachotěsnost, záření)
  • dostatečná pevnost obalu – odolnost proti mechanickému namáhání, rázům apod.
  • dostatečná odolnost proti akutním vlivům (hořlavost)

Konstrukce plastových krytů

Druhým důležitým aspektem řešení plastového boxu k zakrytování elektroniky je konstrukce, která může být řešena jako pevná anebo otvíratelná/rozebíratelná. Pevné plastové boxy mají uzavírání provedeno napevno (nejčastěji zavařením) a používají se především pro taková zařízení, u nichž se nepředpokládá, že bude potřeba jejich častá revize nebo servis. Rozebíratelné krabičky jsou vhodné především do méně náročného prostředí a uplatňují se převážně u elektroniky, která vyžaduje časté otevírání. V případě, že se elektrické zařízení bude využívat v exteriéru, je potřeba jej dostatečně zajistit proti pronikání nežádoucích částic do prostoru obvodu.

Využití plastových boxů

Plastové krabičky na elektroniku je možné využít několika způsoby, a to buď k zakrytování elektroniky s vývodem kabeláže (lze je rovněž namontovat na zařízení či do lišty), nebo jsou zcela uzavřené a osazené speciálním venkovním zařízením. K tomuto účelu se používá univerzálních krabiček, do nichž je možné zabudovat klapku pro umístění baterií nebo ji specifickým způsobem vnitřně členit.