Nařízené první setkání se zapsaným mediátorem: o co se jedná?

Soud může v některých případech účastníkům řízení nařídit takzvané první setkání se zapsaným mediátorem. Přečtěte si, o co přesně se jedná a jak v takovém případě postupovat.

Kdo mediátora vybírá?

Soudce může usoudit, že je pro strany sporu lepší, aby došly ke společné dohodě. V takovém případě je vyzve k výběru mediátora ze seznamu mediátorů. Ve většině případů se přitom stává, že se strany sporu na tomto jménu neshodnou. Často totiž jedna ze stran navrhne nějakého mediátora a druhá strana jej automaticky zavrhne. Pravděpodobně z toho důvodu, že má strach, že bude mediátor stranit té straně konfliktu, která jej navrhla.

TIP: Zajímá vás, co dělá mediátor? Zjistěte o této profesi více. 

Usnesení o výběru mediátora

Jakmile dojde k výběru mediátora, doručí soud stranám sporu, jejich advokátům a vybranému mediátorovi usnesení o tom, že byl daný mediátor zvolen.

Toto usnesení by přitom v ideálním případě mělo obsahovat označení stran sporu, jméno zvoleného mediátora včetně kontaktu na něj a sdělení, že jej mají strany sporu kontaktovat ve stanovené lhůtě. Součástí může být dále i poučení stran konfliktu o tom, že mají do 3 měsíců doručit soudu potvrzení, které jim mediátor vystaví.

Strany musí mediátora kontaktovat

Jakmile mají strany sporu v ruce usnesení, mohou se pustit do samotného kontaktování mediátora. To lze udělat buď e-mailem, nebo telefonicky. V rámci toho se přitom strany domluví na termínu jejich společného setkání

Soud nařizuje pouze první setkání se zapsaným mediátorem

Na závěr je třeba zdůraznit, že soud může nařídit pouze takzvané první setkání se zapsaným mediátorem, nikoliv mediaci. Pokud by se strany na toto setkání nedostavily, může jim soud zcela nebo zčásti nepřiznat náhradu nákladů řízení.

První setkání je přitom pouze takovou informativní schůzkou mediátora se stranami. Mediátor má za úkol stranám vysvětlit, co přesně mediace je a jaká jsou její pravidla a principy. A zúčastněné strany se podle toho samy rozhodnou, zda chtějí mediaci absolvovat. 

Více informací ze světa mediace najdete na www.institutpromediaci.cz.