Trvalé následky způsobené dopravní nehodou: Jak řešit?

Dopravní nehoda se bohužel velmi často neobejde bez zranění. Jejím následkem může dojít i k trvalým následkům, které následně výrazně ovlivní život poškozeného, který nehodu nezavinil. Víte, jaké odškodnění v takovém případě můžete žádat?

Odborně se jedná o ztížení společenského uplatnění

Pojem trvalé zdravotní následky se odborně označuje jako ztížení společenského uplatnění. Tyto dvě náhrady tedy znamenají to samé. Ve většině případů se zároveň jedná o nejvyšší odškodnění nemajetkové újmy, které obvykle bývá vyšší než bolestné

Pokud tedy poškozený utrpěl následkem dopravní nehody zranění, ze kterého mu plynou trvalé následky, může zpravidla žádat odškodnění ztížení společenského uplatnění.

Kdy a jak se toto odškodnění počítá?

K výpočtu odškodnění ztížení společenského uplatnění po dopravní nehodě se obvykle přistupuje rok od dopravní nehody. Používá se k tomu znalecký posudek podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. S touto Metodikou se přitom pracuje v rámci odškodňovací praxe pojišťoven v rámci mimosoudního odškodnění dopravních nehod.

Dříve než se pustíte do řešení tohoto odškodnění, doporučujeme obrátit se na odborného specializovaného znalce, který správně stanoví ztížení společenského uplatnění podle Metodiky.

Více informací z oblasti odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.