Změna pracovní pozice u stejného zaměstnavatele: Musí zaměstnanec podepisovat novou smlouvu?

Zaměstnavatel někdy může po zaměstnanci chtít, aby pro něj vykonával práci na jiné pozici. Víte, zda je poté nutné uzavřít novou pracovní smlouvu, nebo zda se postupuje jinak?

Příklad z praxe: Změna pracovní pozice

Představte si nyní následující příklad. Zaměstnanec pracuje u zaměstnavatele již šest let. Nyní na pracovišti nastávají změny a zaměstnavatel chce, aby u něj zaměstnanec začal pracovat na nové pozici. Zároveň chce ukončit zaměstnancův pracovní poměr a sepsat novou smlouvu s novým druhem práce.

Zaměstnance nyní napadají otázky, zda bude muset znovu podstoupit zkušební dobu a zároveň vyjadřuje obavy, zda se jej náhodou nebude chtít zaměstnavatel po uplynutí jednoho roku „zbavit“.

TIP: Absolvujte kurz zvládání emocí a naučte se správně reagovat na emoce.

Správný postup je vytvoření dodatku ke smlouvě

Pokud zaměstnanec mění pracovní pozici, rozhodně se to neřeší novou pracovní smlouvou a ukončením stávajícího pracovního poměru. Správně by měl zaměstnavatel postupovat tak, že sepíše dodatek k pracovní smlouvě, ve kterém bude uveden:

  • nový druh vykonávané práce
  • a datum, od kterého dochází ke změně původní pracovní smlouvy.

Při ukončení pracovního poměru by vás zaměstnavatel musel odhlásit ze všech úřadů a institucí, kam vás jako zaměstnavatel přihlásil. Stejně tak není správné, aby zaměstnanec obdržel novou zkušební dobu (i když se to bohužel v praxi běžně děje). Pokud je to i váš případ, nebojte se patřičně bránit.

Doba určitá je o dohodě

Pokud má zaměstnanec nyní smlouvu na dobu neurčitou a chtěl by ji změnit na dobu určitou, je to se souhlasem zaměstnavatele možné. Opět by přitom bylo potřeba vytvořit dodatek ke stávající pracovní smlouvě, kde by se doba trvání pracovního poměru změnila.

Pokud však jedna ze smluvních stran tuto změnu provést nechce, nelze to v souladu se zákoníkem práce učinit a zaměstnanci by zůstal pracovní poměr na dobu neurčitou.

Pro více informací o mediaci jako nástroji pro řešení sporů navštivte web www.institutpromediaci.cz.