Co dělat, když otec neplatí alimenty

Ideální je vzájemná dohoda rodičů, neboť důvodem mohou být objektivní příčiny, jako je dlouhodobá nemoc, ztráta zaměstnání apd. Pak lze sjednat třeba splátkový kalendář nebo odklad splátek. Není-li dohoda možná, musí následovat návrh na výkon rozhodnutí (exekuci) podaný u příslušného okresního soudu.

Soud obvykle návrh schválí a nařídí exekuci srážkami ze mzdy, odebráním řidičského průkazu či jiným způsobem. Nezaplatí-li otec alimenty 4 měsíce po sobě, můžete na něj podat trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy. Pod hrozbou vězení většina neplatičů dlužné alimenty uhradí.